Reformes Interiors d’Habitatges

superfície:

60-200 m2

pressupost:

30.000-200.000 €

projecte:

2000-2013