Casa Lliçà d’Amunt

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

arq. tècnic:

Lluis Talaminos

client:

Privat

empresa constructora:

TAYRO

situació:

C/ Pica d’EstatsS 30.Urb. Can Xicota. Lliça de Munt

superfície:

360 m2

pressupost:

290.000 €

projecte:

2006

execució:

2009-2014

El projecte respon a un programa molt concret del propietari d’un habitatge de 4 dormitoris, una gran sala d’estar i cuina en una sola planta, i una planta semi soterrada que quedarà oberta provisionalment amb un ús bàsicament d’aparcament.

L’edifici es planteja com un sol volum compacte i rectangular lleugerament elevat respecte el terreny que a mesura que el desnivell de la parcel·la augmenta fa aparèixer una nova planta relacionada directament amb el jardí. Les façanes nord-sud tenen un mateix tractament, es tracta d’emmarcar la totalitat del volum de forma que actuï com a porxo tant de cara a l’accés com de sortida a la terrassa, en canvi, les façanes laterals presenten un trencament de la coberta per tal d’aconseguir llum al passadís d’accés a les habitacions i permetre així tenir llum natural en totes les estances de l’habitatge.

Tot el volum es diposita sobre el soterrani quedant la planta baixa lleugerament aixecada de l’exterior i emfatitzant aixi la idea de volum independent.

El projecte respon a un programa molt concret del propietari d’un habitatge de 4 dormitoris, una gran sala d’estar i cuina en una sola planta, i una planta semi soterrada que quedarà oberta provisionalment amb un ús bàsicament d’aparcament.L’edifici es planteja com un sol volum compacte i rectangular lleugerament elevat respecte el terreny que a mesura que el desnivell de la parcel·la augmenta fa aparèixer una nova planta relacionada directament amb el jardí. Les façanes nord-sud tenen un mateix tractament, es tracta d’emmarcar la totalitat del volum de forma que actuï com a porxo tant de cara a l’accés com de sortida a la terrassa, en canvi, les façanes laterals presenten un trencament de la coberta per tal d’aconseguir llum al passadís d’accés a les habitacions i permetre així tenir llum natural en totes les estances de l’habitatge.Tot el volum es diposita sobre el soterrani quedant la planta baixa lleugerament aixecada de l’exterior i emfatitzant aixi la idea de volum independent.