Casa Avellanes

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

arq. tècnic:

Albert Puy

client:

Privat

empresa constructora:

Construccions Ribagorça SCCL

situació:

C/ Beso. Avellanes

LLeida

superfície:

145 m2

pressupost:

135.000 €

projecte:

2009

execució:

En Construcció

L’habitatge es situa dins la parcel·la de la mateixa manera que estava situat l’actual graner, és a dir, recolzant-se a la paret posterior que la separa del veï per tal d’aconseguir la màxima superfície possible d’espai lliure, de jardí privat.
Per tant, l’accés a l’habitatge des del carrer es produeix per aquest jardí a través del portal existent en el mur perimetral de pedra.
Dins la parcel·la, el solar és pràcticament pla, els desnivells es produeixen respecte els carrers veïns i el nivell de la parcel·la del veí. Això fa que la planta baixa de l’habitatge es trobi  semi soterrada per la seva paret posterior i s’hagi d’obrir cap a la façana del jardí. Lateralment pel costat del carrer Beso també queda semi enterrada.
L’edifici es planteja com un sòl volum compacte i quasi rectangular, amb una sola coberta a una aigua i  una única façana a pati a través de la qual es ventilen i s’il·luminen quasi la totalitat de les estances.