Casa Duxans

arquitecte:

Josep Vila

Monica Beguer

client:

Neus Duxans

empresa constructora:

Rodriguez Ribas, SA

situació:

C!. arquitecte August Font,39

Barcelona

superfície:

220 m2

pressupost:

120.000 €

projecte:

2000

execució:

2001

El projecte té com objectiu rehabilitar un tríplex amb unes relacions espaials entre plantes força interessants i alhora ampliar part d’aquest aprofitant les possibilitats exteriors que presentava.
A part de reorganitzar part del funcionament també s’havia de dotar-lo d’una imatge més actual, així doncs la rehabilitació fou completa.
La intenció del projecte es la de tractar els espais i els tancaments com a murs, caixes i elements volumètrics simples per potenciar encara més les relacions espaials entre les diferents parts de la casa. Els materials emprats juguen també un paper important alhora d’emfatitzar i diferenciar els diferents àmbits.