4 Habitages. C/Miquel Granell

arquitecte:

Josep Vila

Monica Beguer

client:

LLuisa Jornet

situació:

C/ Miquel Granell. Amposta

Tarragona

superfície:

700 m2

pressupost:

420.000 €

projecte:

2001

En un solar amb tres façanes ens permet orientar les diferents parts de la casa segons les seves necessitats . Així, el nucli de comunicacions verticals separa les zones de dia i nit orientant-se a sud i est respectivament. Les zones humides, amb menys necessitats de ventil.lacions i il·luminació es situaran a la paret mitgera. El conjunt final es resultat de la relació dels dos cossos (dia-nit) que també diferenciarem amb el tractament de materials