29 Habitatges HPO. Sant Joan de Vilatorrada

1r premi

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

arq. tècnic:

Vicens Tomàs Acosta

client:

INCASOL

empresa constructora:

EXCOVER

situació:

Carrer del Canal

superfície:

3083 m2

pressupost:

2.459.541 €

projecte:

2006

execució:

2009

El projecte encarregat per l’administració presenta la particularitat de dividir el total d’habitatges de l’encàrrec en dos blocs independents de règim diferenciat. ( Edifici A i B ). Així, en dues parcel·les separades i amb ordenances diferents, un dels blocs serà de venda (A) i l’altre de lloguer (B).
El bloc A, de 1.561m2 i 15 habitatges es situa en cantonada a 2 carrers i es tracta d’un edifici aïllat de PB+3. La planta baixa es destina a aparcament col·locant una plaça per habitatge, un local comercial que dona a una zona porxada. Els habitatges es col·loquen en les 3 plantes pis amb un sòl nucli de comunicació vertical que serveix a 5 habitatges per planta, 3 habitatges de 3 habitacions i 2 de dues, en una disposició compacta optimitzant la relació entre la superfície útil i la construïda total de l’edificació, i aconseguint una claredat organitzativa i una geometria senzilla que a més minimitza els recorreguts. Unes franges de nuclis humits organitza la distribució dels habitatges fent que aquests tinguin la màxima racionalitat i flexibilitat i permeten que totes les sales i habitacions ventilin i s’il·luminin per façana
El bloc B, de 1.522m2 i 14 habitatges està col·locat també en cantonada i es tracta d’un edifici entre mitgeres de 14m de profunditat que obre els seus habitatges a carrer o a aquest interior d’illa. Volumètricament es tracta d’un edifici de planta baixa i 2 plantes pis, totes elles amb habitatges. L’aparcament es situa en la planta soterrani, i aquest gaudeix de ventilació i llum ja que la planta baixa queda aixecada 1m respecte el nivell del carrer aconseguint a més una certa privacitat pels habitatges situats en aquesta planta baixa. Un sòl nucli de comunicacions organitza els accessos als habitatges col·locant 4 habitatges de 2 habitacions i un de 3 per planta, excepte en la planta baixa on els accessos a l’aparcament i al nucli fan desaparèixer un habitatge de 2 habitacions. Es creen 2 tipologies diferents d’habitatge de 2 habitacions, una que permet orientar les sales i habitacions al carrer o a l’espai interior d’illa i concentra les franges humides i els accessos a l’habitatge en el centre, i l’altre que, amb una disposició més allargada crea un celobert que dona a la passera d’accessos, que permet il·luminar i ventilar una de les habitacions.

El projecte encarregat per l’administració presenta la particularitat de dividir el total d’habitatges de l’encàrrec en dos blocs independents de règim diferenciat. ( Edifici A i B ). Així, en dues parcel·les separades i amb ordenances diferents, un dels blocs serà de venda (A) i l’altre de lloguer (B).El bloc A, de 1.561m2 i 15 habitatges es situa en cantonada a 2 carrers i es tracta d’un edifici aïllat de PB+3. La planta baixa es destina a aparcament col·locant una plaça per habitatge, un local comercial que dona a una zona porxada. Els habitatges es col·loquen en les 3 plantes pis amb un sòl nucli de comunicació vertical que serveix a 5 habitatges per planta, 3 habitatges de 3 habitacions i 2 de dues, en una disposició compacta optimitzant la relació entre la superfície útil i la construïda total de l’edificació, i aconseguint una claredat organitzativa i una geometria senzilla que a més minimitza els recorreguts. Unes franges de nuclis humits organitza la distribució dels habitatges fent que aquests tinguin la màxima racionalitat i flexibilitat i permeten que totes les sales i habitacions ventilin i s’il·luminin per façana
El bloc B, de 1.522m2 i 14 habitatges està col·locat també en cantonada i es tracta d’un edifici entre mitgeres de 14m de profunditat que obre els seus habitatges a carrer o a aquest interior d’illa. Volumètricament es tracta d’un edifici de planta baixa i 2 plantes pis, totes elles amb habitatges. L’aparcament es situa en la planta soterrani, i aquest gaudeix de ventilació i llum ja que la planta baixa queda aixecada 1m respecte el nivell del carrer aconseguint a més una certa privacitat pels habitatges situats en aquesta planta baixa. Un sòl nucli de comunicacions organitza els accessos als habitatges col·locant 4 habitatges de 2 habitacions i un de 3 per planta, excepte en la planta baixa on els accessos a l’aparcament i al nucli fan desaparèixer un habitatge de 2 habitacions. Es creen 2 tipologies diferents d’habitatge de 2 habitacions, una que permet orientar les sales i habitacions al carrer o a l’espai interior d’illa i concentra les franges humides i els accessos a l’habitatge en el centre, i l’altre que, amb una disposició més allargada crea un celobert que dona a la passera d’accessos, que permet il·luminar i ventilar una de les habitacions.

entitat organitzadora:

INCASOL

caracteristiques del concurs:

Concurs Restringit

posició:

1r premi