23 Habitatges i aparcaments a Amposta

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Esteban Canosa

Andres Galarza

Daniel Espuny

Daniel Villalobos

arq. tècnic:

Daniel Medina

colaboradors:

Taller de Ingenieria Ambiental

client:

Habitatges Autor SL

empresa constructora:

CRYTAK SL

situació:

C/.Canarias, 17. Amposta

superfície:

3.080 m2

pressupost:

1.466.778 €

projecte:

2005

execució:

2007

El projecte planteja la distribució dels habitatges en dos edificis situats a banda i banda del solar.
Entre els dos volums apareix tan sols una passarel·la de comunicació entre els habitatges del carrer Ceràmica i els del carrer Canàries.
Així, tenim 5 habitatges per planta amb una única escala de comunicació.
El pati interior presenta una geometria variable segons la situació però manté la imatge d’espai únic evitant que la passarel·la el segregui en dos espais, es per això que tant la passarel·la com l’escala es plantegen de forma totalment oberta per tal de representar el mínim element possible d’unió entre els dos cossos i evitar les portes i vestíbuls de les escales sectoritzades.

El projecte planteja la distribució dels habitatges en dos edificis situats a banda i banda del solar.Entre els dos volums apareix tan sols una passarel·la de comunicació entre els habitatges del carrer Ceràmica i els del carrer Canàries.Així, tenim 5 habitatges per planta amb una única escala de comunicació.El pati interior presenta una geometria variable segons la situació però manté la imatge d’espai únic evitant que la passarel·la el segregui en dos espais, es per això que tant la passarel·la com l’escala es plantegen de forma totalment oberta per tal de representar el mínim element possible d’unió entre els dos cossos i evitar les portes i vestíbuls de les escales sectoritzades.