15 Habitatges i aparcaments a Amposta

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Daniel Espuny

Daniel Villalobos

Andrés Galarza

Esteban Canosa

arq. tècnic:

Daniel Medina

client:

Habitages Autor S.L.

empresa constructora:

Crytac S.L.

situació:

Av. Tarradellas – C/ Xile

superfície:

2.645 m2

pressupost:

1.037.828 €

projecte:

2005

execució:

2008

L’edifici queda situat en una avinguda de nova creació  de 30 metres d’amplada que inclou rambla, arbrat  i permet veure l’edifici des de múltiples angles, així, en aquest cas i donat la poca alçada de l’edificació, s’ha volgut emfatitzar la component horitzontal per sobre la vertical evitant trencaments del volum i presentant l’edifici com una única pastilla recolzada sobre el sòcol de la planta baixa.
El bloc disposa de dos accessos situats en carrers  perpendiculars i distribueix els 5 pisos per planta a partir dels dos nuclis d’escales.
Una distribució que optimitza el vestíbul dels habitatges com a distribuïdor general permet pisos de 65m2 amb 3 habitacions.
Les obertures es presenten amb un mateix llenguatge però variant la relació entre plantes, es a dir:
La façana lateral (llarga) els forats es mostren com a talls longitudinals de la pastilla però separats entre si per tal que el material uniformitzador del volum remarqui la horitzontalitat, en canvi,
Al tester (façana curta) ,la pastilla quedarà tallada transversalment deixen un gran vuit interior que resultaran ser totes les obertures dels habitatges testers unides entre si per planxes ondulades de dos colors

L’edifici queda situat en una avinguda de nova creació  de 30 metres d’amplada que inclou rambla, arbrat  i permet veure l’edifici des de múltiples angles, així, en aquest cas i donat la poca alçada de l’edificació, s’ha volgut emfatitzar la component horitzontal per sobre la vertical evitant trencaments del volum i presentant l’edifici com una única pastilla recolzada sobre el sòcol de la planta baixa.El bloc disposa de dos accessos situats en carrers  perpendiculars i distribueix els 5 pisos per planta a partir dels dos nuclis d’escales.Una distribució que optimitza el vestíbul dels habitatges com a distribuïdor general permet pisos de 65m2 amb 3 habitacions. Les obertures es presenten amb un mateix llenguatge però variant la relació entre plantes, es a dir:La façana lateral (llarga) els forats es mostren com a talls longitudinals de la pastilla però separats entre si per tal que el material uniformitzador del volum remarqui la horitzontalitat, en canvi,Al tester (façana curta) ,la pastilla quedarà tallada transversalment deixen un gran vuit interior que resultaran ser totes les obertures dels habitatges testers unides entre si per planxes ondulades de dos colors