Teatre Can Fargues

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Andres Galarza

Esteban Canosa

colaboradors:

Mariano Serrano, projecte bàsic

arquitecte districte Horta-Guinardó

client:

BIMSA

empresa constructora:

FAUS

situació:

C/ Font d’en Fargues-C/ Pedrell

superfície:

1710 m2

pressupost:

3.152.000 €

projecte:

2008

execució:

2011

El projecte
L’objecte d’aquest projecte és la reforma i rehabilitació de l’edifici situat al Pg. Font d’en Fargues núm. 40-44.
La voluntat de la intervenció és recuperar l’ús de l’edifici per al que va ser construït (bar i sala polivalent)  i habilitar el semisoterrani per a aules de formació i vestidors.
Des del punt de vista exterior, la proposta restaura les tres façanes amb intervencions diferenciades segons zones:
La cantonada, d’estil noucentista datada el 1928, obra del arquitecte Adolf Florensa, es restaura i reconstrueix mitjançant estuc de morter de calç recuperant cornises, motllures i elements ornamentals.
Les façanes de sala polivalent, tant exterior a carrer com interior a pati i d’estil industrial, recupera la seva imatge original repicant l’arrebossat i deixant vist el maó massís.
Finalment, les façanes corresponents a l’escenari s’enderroquen per a construir un nou volum lligat a la sala principal però diferenciat en quant a material i volumetria.