Reforma i ampliació residència a St. Pere de les Puel.les

arquitecte:

Elisabet Ferrer i Teresa Monleon

client:

Monestir de St.Pere de les Puel.les

empresa constructora:

Mollès, SL

situació:

c/Angli nº55,   Barcelona

superfície:

732 m2

pressupost:

459.910 €

projecte:

2004

execució:

2005

Es tracta d’un edifici situat en el recinte del monestir de St. Pere de les Puel.les que està format bàsicament per l’ església i el convent de monges benedictines construït al segle XIX, concretament l’any 1879, i que ocupa tota una illa. Actualment és un edifici destinat a hostatgeria amb fins socials i religiosos, acollint a persones que cerquen un espai de silenci que afavoreixi la reflexió i la pregària.
La reforma d’aquesta hostatgeria ha sigut un projecte integral de recuperació d’un edifici existent en molt mal estat.
El 1er pas va ser realitzar un reforç estructural de cada un dels forjats de fusta existents, per tal de garantir l’estabilitat estructural de l’edifici existent.
El nou programa incloïa fer noves habitacions, cada una amb el seu propi bany i crear o millorar els espais comuns de trobada i reflexió, com el menjador, la cuina, sales de reunions,  oratori,…
Així mateix per tal d’adaptar-nos al compliment de les normatives actuals  d’accessibilitat, incendis…, es van realitzar els nous accessos exteriors i a l’interior es va col·locar un ascensor de comunicació vertical de les 4 plantes.