Plantes pilot de les Escoles d’Enginyeria Química

finalistes

arquitecte:

Josep Vila

Giovanna Carnevali

client:

Universitat Rovira i Virgili

situació:

Tarragona

superfície:

1.650 m2

pressupost:

1.200.000 €

projecte:

2003

Galeria tecnológica

El projecte planteja un apunt a una de les qüestions més donades en els nostres temps: tecnologia o humanitat?

La resposta es troba en un punt intermig: perquè una cosa o l’altra?, els avenços i la investigació els fan els homes, per tant estan implícites les relacions humanes.

És des d’aquest punt de vista que el projecte parteix de les relacions que es provoquen en el contrapunt entre el programa més tècnic i els espais de recorreguts i trobada entre els usuaris del recinte.

Les necessitats del programa demanen unes peces molt especifiques en quant a la seva volumetria i al mateix temps requereixen d’una certa independència entre elles. És per això que el projecte planteja una sèrie de volums amb identitat pròpia (superfície, alçada, materials, etc…) que dialoguen i es relacionen amb un element comú per a tots ells; una gran pèrgola que els uneix a nivell de volumetries i d’imatge, que alberga el passeig on es relacionen tots els usuaris, entès com una GALERIA TECNOLÒGICA.

D’aquesta manera, i partint d’un mòdul estructural bàsic de 5 mts, cada volum respon a la demanda del programa en quant a l’alçada, materials, ventilació, etc… i la galeria comú compleix els propis requeriments funcionals: vestíbul, passos, connexions amb els edificis veïns, vistes, etc…

Així, amb la mateixa facilitat en que s’obre i es tanca una porta, es passa de lo més específic a lo més públic; de la tecnologia a la humanitat

entitat organitzadora:

Universitat Rovira i Virgili

caracteristiques del concurs:

Concurs Restringit

posició:

finalistes