Plaça Joan Miró. Mollet del Vallés

3r premi

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Mònica Beguer

Tere Monleon

Carlos Bori

client:

Ajuntament de Mollet del Vallés

situació:

C/ Miguel de Cervantes- C/ Joan

Mollet del Vallés. Barcelona

superfície:

3300 Pl.+ 4500 Pk. m2

pressupost:

2.550.000 €

projecte:

2002

LA IDEA EN EL CONTEXTE
El punt de partida ha estat donar resposta a dos condicionants previs:
d’una banda el  solar, amb un pendent considerable;  i de l’altre l’objectiu concurs: Construir un aparcament soterrani amb el màxim numero de places possibles al mínim cost, amb una limitació d’ ocupació del subsòl.
L’APARCAMENT SOTERRANI:
La proposta d’aparcament parteix de la intercalació de les plantes per adaptar-nos a la secció del solar, i a la vegada aprofitar al màxim el desenvolupament de les rampes de circulació, aconseguint d’aquesta manera més superfície per places d’aparcament.
LA PLAÇA:
El disseny de la plaça parteix de la secció de l’aparcament, dividint-la en dos grans zones a dos nivells, que es diferenciaran bàsicament pel seu possible ús.

entitat organitzadora:

Ajuntament de Mollet del Vallès.

caracteristiques del concurs:

Concurs obert

posició:

3r premi