Comisaria Mossos d’Esquadra a Viladecans

1r premi

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Esteban Canosa

arq. tècnic:

Antoni Rosell / TAXSUS

colaboradors:

Omar Jimenez.Visupro. Fotografia

client:

GISA

empresa constructora:

CRC

situació:

Av. LLuis More del Castillo

superfície:

1.965 m2

pressupost:

2.834.742’63 €

projecte:

2006

execució:

2007

La comissaria es situa dins d’un solar pla, impersonal i situat en una zona de creixement migratori d’habitatges socials dels anys 60 de certa conflictivitat.El caràcter simultani públic y hermètic de l’edifici es manifesta amb la idea de volum tancat, compacte però revestit de vidre glaçat que deixa passar la llum però no es transparent. La comissaria deixa intuir la seva activitat però de forma matisada.El projecte planteja un edifici aïllat, tancat en si mateix, obert al seu interior mitjançant dos patis i es manifesta externament separant-se dels límits  mitjançant un fossar d’escorces i alhora del terreny amb una lleugera elevació de la seva planta baixa. La comissaria se’ns mostra com un element autònom i aïllat respecte a les edificacions veïnes.

Criteris funcionals

Tot el programa queda dividit en tres plantes estratificant els usos del més públic al més privat, així el nivell d’accés hi situarem les dependencies d’atenció al ciutadà i a soterrani planta primera les zones de detinguts i vestidors respectivament.

L’ús dels patis interiors que travessen l’edifici  ens serveixen per generar il·luminació i ventilació naturals als despatxos, passadissos, aparcament  i alhora, relacions visuals creuades. L’hermetisme i fredor lògic per al seu us dona una imatge de glaçó sobre una catifa d’escorça però permet que de nit funcioni com a llanterna que il·lumina i vigila el seu entorn.

entitat organitzadora:

GISA

caracteristiques del concurs:

Concurs restringit

posició:

1r premi