Centre Sociocultural i Parc Can Calderó. Alella

1r premi

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Esteban Canosa

client:

Ajuntament d’Alella

situació:

Av. Sant Josep de Calasanç

superfície:

3376,88m2 m2

pressupost:

5.286.750,10€ €

projecte:

2011

El projecte s’estructura a partir de la secció del terreny i el planejament urbanístic on tan sols un 10% de tota la superfície construïda queda per sobre de la cota rasant del terreny.
Tot el programa es divideix en tres parts totalment diferenciades: la sala d’actes, els locals socials i l’hotel d’entitats, que es situa en planta baixa.
L’element volumètric més rígid, la sala d’actes s’enterra 3 plantes per sota, alliberant la totalitat del solar per a la resta del programa i on el principal objectiu serà permetre l’entrada de llum natural dins un espai tan enterrat.
La resta del solar servirà per crear un nou espai exterior, el parc, que s’interpreta com un lloc d’esbarjo, on una sèrie de “boles-paviments” es desplacen per les seves rampes i desnivells.
L’edifici s’organitza al voltant d’un gran pati exterior que ens permet obtenir llum natural a totes les estances.

entitat organitzadora:

Ajuntament d’Alella

caracteristiques del concurs:

Concurs obert

posició:

1r premi