Centre Sociocultural i Escola Bressol a Gracia

finalistes

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Esteban Canosa

arq. tècnic:

PROINTEC

David Guillen. Cristina Marquez

colaboradors:

Taller de Ingenieria Ambiental

Adria Goula. Fotografia

client:

BIMSA

Ajuntament de Barcelona

empresa constructora:

Acciona

situació:

C/. Gran de Gracia 192

superfície:

5800 m2

pressupost:

5.173.033 €

projecte:

2005

execució:

2009

El projecte  planteja la possibilitat d’adequar diferents programes dins de solar delimitat pels carrers   Gran de Gracia, Santa Rosa i Trilla.
El programa a resoldre haurà d’encabir un centre socio-cultural, una sala d’actes per a 300-350persones,una escola bressol, un aparcament i una plaça entre el centre i l’escola.
L’edificació principal amb façana al Carrer Gran de Gracia es la que mereix un tractament especial de façanes doncs consta a la fitxa del pla de protecció, es tracte de la casa del Baró de la Barre i constitueix un petit palau de les darreries del segle XVIII.
El projecte planteja la rehabilitació de l’edifici mantenint com elements distributius les parets de càrrega existents i utilitzar-les com a noves parets de càrrega dels nous forjats de l’edifici.
Donat que el programa a col·locar quedarà dividit en dues zones totalment diferenciades amb nivells oposats, el projecte planteja formar dos grans vuits interiors de relació espaial dels diferents àmbits.
Per un costat tenim el vuit de l’accés principal on apareix l’escala principal de l’edifici a mantenir i que potenciarem prolongant la comunicació de l’escala fins a les plantes superiors.
Per altra banda, la sala d’actes queda situada sota la plaça i per tant necessitarem baixar fins a una profunditat 8 m., per això situarem dins la volta un segon vuit de comunicació de la planta baixa amb el nivell -2.
Amb aquestes perforacions i la redistribució dels fragmentats espais actuals per sales de dimensions mes uniformes aconseguirem dotar a l’edifici d’una unitat espaial necessària per al seu bon funcionament.

entitat organitzadora:

Col.legi d’Aparelladors

caracteristiques del concurs:

7ª Edició. Premis Catalunya Construcció

posició:

finalistes