Centre de Cultura Popular La Violeta

arquitecte:

Josep vila

Elisabet Ferrer

Esteban Canosa

client:

Ajuntament de Barcelona. Districte de Gràcia

situació:

C/. St Joaquim. Barcelona

superfície:

1.310 m2

pressupost:

2.184.876 €

projecte:

2009

L’objecte d’aquesta proposta és la rehabilitació integral de l’edifici de la Violeta, adequant-lo als nous usos previstos com a Centre de Cultura Popular d’acord amb les directrius paràmetres urbanístics i programa definits a les bases del concurs transformant i recuperant al màxim els espais existents i rehabilitant les seves façanes.
………….la idea: La voluntat de la intervenció és la de mantenir la volumetria original, la tipologia i els elements comuns d’interès així com recuperar l’ús  de l’edifici per al que va ser construït (bar i sala de ball-auditori-teatre) donant cabuda a més al nou programa de centre cultural amb espais per les entitats del barri, sales polivalents i altres dependències.
Per donar resposta al programa que es demana conservant intacte la volumetria original la idea principal de la proposta és situar la sala polivalent-teatre en una nova planta soterrani de doble alçada.
Una de les avantatges principals de desplaçar la sala en la nova posició és guanyar dos plantes senceres, ja que l’alçada ho permet, per sales d’ús diurn del nou programa de centre cultural, sales que s’il.luminen amb llum natural a travès dels finestrals de façana.
………..la proposta conserva la configuració de la planta de l’edifici articulada en 3 seccions diferenciades: la primera crugia propera al carrer Maspons, inclou el buit del sistema d’escales, el tram central l’ocupen els àmbits de les grans sales, bar, sala de ball i ara també sales polivalents i finalment l’extrem sud esta ocupat per la caixa escènica, els camerinos i altres dependencies secundaries.

L’objecte d’aquesta proposta és la rehabilitació integral de l’edifici de la Violeta, adequant-lo als nous usos previstos com a Centre de Cultura Popular d’acord amb les directrius paràmetres urbanístics i programa definits a les bases del concurs transformant i recuperant al màxim els espais existents i rehabilitant les seves façanes…………..la idea: La voluntat de la intervenció és la de mantenir la volumetria original, la tipologia i els elements comuns d’interès així com recuperar l’ús  de l’edifici per al que va ser construït (bar i sala de ball-auditori-teatre) donant cabuda a més al nou programa de centre cultural amb espais per les entitats del barri, sales polivalents i altres dependències. Per donar resposta al programa que es demana conservant intacte la volumetria original la idea principal de la proposta és situar la sala polivalent-teatre en una nova planta soterrani de doble alçada. Una de les avantatges principals de desplaçar la sala en la nova posició és guanyar dos plantes senceres, ja que l’alçada ho permet, per sales d’ús diurn del nou programa de centre cultural, sales que s’il.luminen amb llum natural a travès dels finestrals de façana…………la proposta conserva la configuració de la planta de l’edifici articulada en 3 seccions diferenciades: la primera crugia propera al carrer Maspons, inclou el buit del sistema d’escales, el tram central l’ocupen els àmbits de les grans sales, bar, sala de ball i ara també sales polivalents i finalment l’extrem sud esta ocupat per la caixa escènica, els camerinos i altres dependencies secundaries.