Centre cultural, Casal i Parc Can Calderó. Alella

1r premi

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Esteban Canosa

arq. tècnic:

Josep Vila Cortes

Jordi Aliart

colaboradors:

Instal.lacions: Lavola

Estructura: Jordi Granada

client:

Ajuntament d’Alella.

situació:

Av. Angel Guimerà,68

superfície:

Proj:2901 Urb.1895 m2

pressupost:

5.474.000 €

projecte:

2011

execució:

Pendent de Licitació

…………….El projecte s’estructura a partir de la secció del terreny i el planejament urbanístic on tan sols un 10% de tota la superfície construïda queda per sobre de la cota rasant del terreny.
Tot el programa es divideix en tres nivells totalment diferenciats:

P0:vestíbul, accés i bar. Pl:serveis socials P-1: Sala d’actes i tallers.
L’element volumètric més rígid, la sala d’actes s’enterra una planta per sota, alliberant la totalitat del solar per a la resta del programa i on el principal objectiu serà permetre l’entrada de llum natural dins un espai tan enterrat.
La resta del solar servirà per crear un nou espai exterior, el parc, que s’interpreta com un lloc d’esbarjo, on una sèrie de “boles-paviments” es desplacen per les seves rampes i desnivells.
L’edifici s’organitza al voltant d’un gran pati exterior que ens permet obtenir llum natural a totes les estances.
L’accés es produeix pel nivell de la planta -1.
En aquest primer nivell situarem el vestíbul i bar.
A partir d’un gran forat relacionat directament amb el pati exterior, comunicarem visualment el nivell 0 amb el nivell-1, a cota del pati  i d’accés a la sala.
Aquest mateix nivell ens servirà per arribar als diferents locals socials i de dansa, tots ells amb ventilacions i il·luminacions naturals al voltant del pati.

entitat organitzadora:

Ajuntament d’Alella

caracteristiques del concurs:

Concurs Obert

posició:

1r premi