Centre Cultural Alella.2

client:

Ajuntament d’Alella.

situació:

Carrer Santa Madrona

superfície:

2100 m2

pressupost:

2.435.000 €

projecte:

2015

El projecte proposa :
FER CARRER: Un sol edifici amb alçada constant i amb alineació de façana amb els habitatges contigus.
DOBLE ACCÉS: Permet entrar pel carrer Santa Madrona o utilitzar la plaça posterior com a Pre-Vestibul.
Prolongació de l’espai útil de l’edifici amb les dues placetes posteriors.
Sortida e Il·luminació exterior natural de la sala Polivalent 1 i de la Sala Polivalent 2 (Bar)
FAÇANES i IMATGE EXTERIOR:
Utilització de materials exteriors continus amb aïllament incorporat (SATE) amb relació amb la major part d’acabats del casc del poble.
DISTRIBUCIÓ: 1 sol edifici creuat per un carrer interior de connexió entre C/ Santa Madrona – C/ Santa Teresa i Placeta posterior.
Organització dels espais principals a banda i banda de l’accés situant:
EST: Sala Polivalent 1 (Principal) i Sales de Coral i Polivalent  3(Possibilitat d’unió)
OEST: Sala Polivalent 2/ Bar i Sala de Dansa. Maquines a la Planta 2ª.

El projecte proposa :

FER CARRER: Un sol edifici amb alçada constant i amb alineació de façana amb els habitatges contigus.

DOBLE ACCÉS: Permet entrar pel carrer Santa Madrona o utilitzar la plaça posterior com a Pre-Vestibul.Prolongació de l’espai útil de l’edifici amb les dues placetes posteriors.Sortida e Il·luminació exterior natural de la sala Polivalent 1 i de la Sala Polivalent 2 (Bar)

FAÇANES i IMATGE EXTERIOR: Utilització de materials exteriors continus amb aïllament incorporat (SATE) amb relació amb la major part d’acabats del casc del poble.

DISTRIBUCIÓ: 1 sol edifici creuat per un carrer interior de connexió entre C/ Santa Madrona – C/ Santa Teresa i Placeta posterior. Organització dels espais principals a banda i banda de l’accés situant:

EST: Sala Polivalent 1 (Principal) i Sales de Coral i Polivalent  3(Possibilitat d’unió)

OEST: Sala Polivalent 2/ Bar i Sala de Dansa. Maquines a la Planta 2ª.

entitat organitzadora:

Ajuntament d’Alella.

caracteristiques del concurs:

Concurs Obert