CEIP, Centre de Barri i Aparcament a Poblenou

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Esteban Canosa

colaboradors:

PROINTEC

client:

BIMSA

situació:

Rambla del Poblenou

superfície:

3.665m2 m2

projecte:

2010

Donades les característiques i orientació del solar, la proposta arquitectònica consisteix en concentrar l’edificació sobre rasant en 2 cossos en forma de “L” fent façana a la Rambla del Poblenou i al passatge de Burull que limita al nord, aconseguint així el màxim de solar lliure per la col·locació de patis en planta baixa i el màxim d’assoleiament d’aquests. El cos que es situa alineat a la Rambla és de PB+1 s’hi col·loquen tots els accessos als usos públics, aparcament i centre de barri, mentre que el cos perpendicular té PB+2, conté tota la zona d’aularis del CEIP així com els accessos a aquest, que es produeixen per el passatge peatonal.
Volumètricament els 2 cossos aparenten la mateixa alçada però tenen una aparença molt diferent;  mentre que el cos alineat a la Rambla vol tenir una façana representativa degut el seu emplaçament i ser un edifici de 2 plantes pis amb un gran sòcol en planta baixa per on es produeixen tots els accessos,  el cos on s’ubica el CEIP és un edifici de 3 plantes recolzat sobre el terreny i que s’obre bàsicament al pati interior d’illa.  La intersecció de les 2 volumetries dona lloc a un gran buit en planta baixa que permet l’accés a l’aparcament.

Donades les característiques i orientació del solar, la proposta arquitectònica consisteix en concentrar l’edificació sobre rasant en 2 cossos en forma de “L” fent façana a la Rambla del Poblenou i al passatge de Burull que limita al nord, aconseguint així el màxim de solar lliure per la col·locació de patis en planta baixa i el màxim d’assoleiament d’aquests. El cos que es situa alineat a la Rambla és de PB+1 s’hi col·loquen tots els accessos als usos públics, aparcament i centre de barri, mentre que el cos perpendicular té PB+2, conté tota la zona d’aularis del CEIP així com els accessos a aquest, que es produeixen per el passatge peatonal.Volumètricament els 2 cossos aparenten la mateixa alçada però tenen una aparença molt diferent;  mentre que el cos alineat a la Rambla vol tenir una façana representativa degut el seu emplaçament i ser un edifici de 2 plantes pis amb un gran sòcol en planta baixa per on es produeixen tots els accessos,  el cos on s’ubica el CEIP és un edifici de 3 plantes recolzat sobre el terreny i que s’obre bàsicament al pati interior d’illa.  La intersecció de les 2 volumetries dona lloc a un gran buit en planta baixa que permet l’accés a l’aparcament.