Casal de gent gran i O.B.F. Ca N’aurell

2n premi

arquitecte:

Josep Vila

client:

GISA

situació:

C/Doctor Ulles. Terrassa

superfície:

1.600 m2

pressupost:

1.200.000 €

Criteris d’implantació

1. Separar l’edifici del límit superior del solar per aconseguir espai exterior (terrassa)cap al parc.

2. Situar un únic cos en planta baixa que separi l’accés al casal de la terrassa de la sala polivalent.

3. Aprofitar la secció del terreny per recuperar els metres quadrats perduts en planta baixa.

4. Deixar un pas directe d’accés al parc per sota l’edifici

Criteris de Distribució

1. Situar en Planta-1 amb accés independent l’O.B.F., l’accés al parc i a l’aparcament.

2. Situar en Planta 0 tot el programa de gestiórium., esbarjo i hostaleria en relació amb l’exterior (terrassa). Això permet independitzar aquesta part de l’edifici de les plantes superiors.

3. Situar a la Planta Primera tots els aularis i serveis complementaris aïllats de les sales sorolloses (Sala Polivalent i Gimnàs)

4. Aprofitar la última planta P2 per col·locar únicament el Gimnàs i aprofitar la coberta com a gimnàs exterior o bé solà

entitat organitzadora:

GISA

caracteristiques del concurs:

Restringit

posició:

2n premi