Biblioteca pública a Horta, Can Mariner

arquitecte:

Josep Vila Bayó

arq. col.laboradors:

Andres Galarza

Esteban Canosa

arq. tècnic:

Josep Vila Cortes

Patricia Cifuentes

colaboradors:

Omar Jimenez.Visupro. Fotografia

client:

Districte Horta-Guinardó.Ajuntament de Barcelona.

empresa constructora:

Acciona

situació:

C/ del Vent nº1

superfície:

2000 m2

pressupost:

3.243.813 €

projecte:

2004

execució:

2008

El projecte planteja la rehabilitació d’una masia del segle xv en biblioteca pública de barri .
La solució adoptada davant la petició del servei de Biblioteques, tracta d’encabir un programa d’uns 2.000 m² en un edifici d’uns 1.200 m² dividits en 4 plantes.
Aquesta mancança obliga a proposar un nou edifici annex a l’actual i a augmentar la superfície de la planta soterrani per sota del volum existent.
Estintolament
Una de les dificultats més destacades de l’obra ha estat el sistema de sustentació de l’edifici per a la construcció de la planta soterrani-baixa guanyada al terreny.
Això s’aconsegueix mitjançant el sistema de micropilotatge transmetent les carregues de la masia a una cota inferior a la necessària per construir la planta baixa.
Un cop l’edifici queda estintolat, resulta molt més fàcil, ràpid i segur avançar.
En aquesta fase, podrem situar amb mes llibertat de moviments l’estructura definitiva.