Biblioteca Municipal. Sant Vicenç de Castellet

arquitecto:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Esteban Canosa

cliente:

Ayuntamiento Sant Vicenç de Castellet

situación:

Plaza Anselm Clavé

presupuesto:

3.376 €

Criteris projectuals:
Dividir l’edifici en 2 cossos funcional i estructuralment independents
Situar les comunicacions verticals just al punt d’unió dels dos volums
Separar funcionalment l’edifici
-usos + comuns……nord (fons, revistes, sala…)
-usos + privats…..sud (nens, treball, maquinària…)
+ soroll
Il·luminació zenital pel centre de l’equipament

Criterios proyectuales:

Dividir el edificio en 2 cuerpos funcional y estructuralmente independientes

Situar las comunicaciones verticales justo en el punto de unión de los dos volúmenes

Separar funcionalmente el edificio

-Usos + comunes …… norte (fondos, revistas, sala …)

-Usos + privados ….. sur (niños, trabajo, maquinaria …)

+ Ruido

Iluminación cenital por el centro del equipamiento