Biblioteca Municipal. Sant Vicenç de Castellet

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Esteban Canosa

client:

Ajuntament  Sant Vicenç de Castellet

situació:

Plaça d’Anselm Clavé.

pressupost:

3.376 €

Criteris projectuals:
Dividir l’edifici en 2 cossos funcional i estructuralment independents
Situar les comunicacions verticals just al punt d’unió dels dos volums
Separar funcionalment l’edifici
-usos + comuns……nord (fons, revistes, sala…)
-usos + privats…..sud (nens, treball, maquinària…)
+ soroll
Il·luminació zenital pel centre de l’equipament

Criteris projectuals:

Dividir l’edifici en 2 cossos funcional i estructuralment independents

Situar les comunicacions verticals just al punt d’unió dels dos volums

Separar funcionalment l’edifici

-usos + comuns……nord (fons, revistes, sala…)

-usos + privats…..sud (nens, treball, maquinària…)

+ soroll

Il·luminació zenital pel centre de l’equipament