Biblioteca i Arxiu municipal a Manlleu

2n premi

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Esteban Canosa

client:

Diputació de Barcelona.

situació:

C/. Sant Joan. Manlleu

superfície:

2.728 m2

pressupost:

4.500.000 €

projecte:

2009

Criteris Arquitectònics

Una normativa urbanística molt restrictiva en quan a volumetria és la premissa del projecte per a la nova biblioteca.

La proposta divideix el programa en 2 edificis;  l’edifici principal manté la volumetria del POUM integrant-se a la plaça i als edificis veïns mentre que l’altre es separa d’aquest físicament ocupant la resta del solar.

L’animà del projecte és aquest tall entre els 2 edificis que permet la relació visual entre els espais, l’entrada de llum natural a través d’una coberta vidriada i la comunicació vertical.

Entenent la nova biblioteca com un edifici emblemàtic i representatiu per al municipi, la façana principal vol ser una gran prestatgeria de llibres a escala urbana i alhora integrar el porxo predefinit en el POUM en aquesta planta primera es situa el fons general i en la segona bàsicament la zona de treball intern.

Criteris distributius

El programa d’usos es distribueix en 4 plantes: la planta soterrani inclou la zona d’arxiu i la sala polivalent, fent un accés independent per als caps de setmana d’aquesta a través d’un pati integrat amb la plaça posterior; la planta baixa té l’accés principal a través del porxo a la plaça principal i conté les zones de diaris, revistes i música així com la zona infantil. En la planta primera es situa el fons general i en la segona bàsicament la zona de treball intern.

entitat organitzadora:

Diputació de Barcelona

caracteristiques del concurs:

Concurs obert

posició:

2n premi