Reforma Interior Escola Educació Infantil Ramon LLull

arquitecte:

Josep Vila

Goretti Guillem

arq. col.laboradors:

Jordi Granada. Estructures

empresa constructora:

DOLMEN

superfície:

110 m2

pressupost:

110000 €

projecte:

2018

execució:

2019

Uns aularis de dimensions molt reduïdes, foscos, amb una única finestra de ventil.lació a un escanyat pati interior es el punt de partida d’aquest projecte.

La reforma dels aularis intenta aprofitar al màxim les poques avantatges de la seva distribució original i flexibilitzar els espais intermitjos com espais oberts a les mateixes aules. Així, ens permetem incorporar els espais de pas a la superfície de les aules i desplaçar l’escala existent del pati per a augmentar la superfície d’aquest , utilitzar-lo com entrada única de llum a les aules i incorporar-lo a l’ús directe de les aules augmentant així les reduïdes superfícies.