Pavelló Esportiu IES Montsià

1r premi

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

client:

Departament d’Educació

situació:

Amposta. Terres de l’Ebre

Tarragona

superfície:

800 m2

pressupost:

855.320 €

projecte:

2007

execució:

Pendent de Licitació

Criteris arquitectònics i de distribució:
L’edifici es composa per un volum principal de formigó vist unificador de tot el projecte del qual només en destaquen la coberta i la façana principal de color com a elements diferenciadors del conjunt.
La coberta sobresurt d’aquest sòcol de formigó i s’entén com un element lleuger  i  transparent.
La façana principal apanellada dona el punt de color als patis com a contrapunt de la uniformitat general de materials del centre.
Criteris d’Implantació:
Continuar el “carrer” interior cobert que travessa tot el solar i serveix d’eix comunicador de cada un dels edificis fins arribar al nou edifici que serà també creuat , de manera que aquest es la suma de dos cossos, un el gimnàs i l’altre els vestidors.
Es crea així un accés al gimnàs i als vestidors cobert que permet alhora la fluidesa visual i física cap a la part posterior del solar.

entitat organitzadora:

Departament d’Educació

caracteristiques del concurs:

Concurs obert

posició:

1r premi