IES Maragall

arquitecte:

Josep Vila

Xavier Vives

client:

GISA

situació:

C/ Provença 386. Barcelona

superfície:

Façana 2000 m2

pressupost:

195.520 €

projecte:

2004

execució:

2004

El projecte tracta de substituir la vella façana composta de pannells de fibrociment acolorit per una nova proposta donat que les peces s’estaven desprenent amb
el conseqüent risc per a la via pública.
Es planteja ressaltar aquells element formals més destacats i substituir els elements originals de fibrociment per pannells de vidre acolorit.
Igualment, l’aplacat de pedra perimetral es revesteix amb  planxes d’alumini anoditzat.
El projecte manté l’esperit original de la façana modular acolorida però actualitzant-se en quant a materials i composició.