CEIP Selva del Camp

finalistes

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Giovanna Carnevali

client:

GISA

situació:

Selva del Camp. Tarragona

superfície:

1.600 m2

pressupost:

1.900.000 €

projecte:

2002

Tenint en consideració les preexistències del solar com ara la topografia,el perímetre singular, la vialitat i l’arbrat existent, les premisses per al projecte son les següents:
- Adaptar l’edifici als patis i la topografia.
- Distribuir el programa en blocs funcionals adaptats als talussos.
- Mantenir l’arbrat existent integrant-lo al projecte.
- Orientar aularis a est i passadissos a oest.
- Geometritzar el perímetre del solar per emfatitzar l’accés a l’escola.
- Situar l’accés en un punt central estratègic.
- Possibilitar un segon accés per als caps de setmana.

entitat organitzadora:

GISA

caracteristiques del concurs:

Concurs restringit

posició:

finalistes