CEIP Sant Celoni

2n premi

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Monica Beguer

Tere Monleon

Carlos Bori

Giovanna Carnevali

Carlos Bori

client:

Ajuntament de Sant Celoni

situació:

Ronda Cal Ferrer

superfície:

2700 m2

pressupost:

2.000.000 €

projecte:

2002

Es planteja una escola infantil i primària de 2 línies en un únic edifici de dues plantes per tal de complir la superfície màxima edificable d’un 20%. La proposta s’encaixa en un solar de forma triangular d’uns 7500 m² orientat a sud i amb un pendent continu d’un 8% nord-sud.
L’ordenació en planta dins el solar prové de la idea de dividir aquest en dos grans zones: a l’est la zona docent, i a l’oest la zona esportiva i d’usos comuns, la qual podrà ser utilitzada independentment els caps de setmana.
L’edifici es col·loca paral·lelament al carrer d’accés creant una façana continua en aquest i creix en un esquema en pinta ascendint per la topografia amb les ‘ales’ destinades a l’espai docent, creant així una franca relació i comunicació entre aules i espais exteriors. Aquesta disposició s’adapta al terreny i fa que el moviment de terres que es produirà serà el mínim, afavorint a més les vistes cap al paisatge.
Les ales d’aules, paral·leles entre si, estan orientades nord-sud afavorint l’assoleiament de les aules a sud, encara que protegint-se d’aquest a l’estiu mitjançant unes lames en façana.

entitat organitzadora:

Ajuntament de Sant Celoni

caracteristiques del concurs:

Concurs obert

posició:

2n premi