CEIP Cardedeu

finalistes

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Monica Beguer

client:

GISA

situació:

Cardedeu

superfície:

2150 m2

projecte:

2003

Es planteja una escola primària de 2 línies en un solar rectangular d’uns 7.000 m2 i pràcticament horitzontal on hi ha previst l’edifici d’infantil amb una volumetria en PB ja definida.
L’ordenació en planta en el solar prové de la idea d’integrar l’escola a la posició de l’edifici infantil situat a l’extrem sud del solar.  Es creen dos grans zones:  la zona docent, recolzada a la infantil i seguint el seu esquema de patis,  i la zona esportiva i d’usos comuns, la qual podrà ser utilitzada independentment els caps de setmana.
L’edifici es col·loca paral·lelament al carrer d’accés creant una façana en PB continua en aquest i creix en un esquema en pinta
L’accés a l’escola es produeix pel punt d’unió del dos edificis en la façana principal. Així mateix es crea un accés independent per la zona esportiva  i usos comuns, en un punt central d’aquesta façana.
La distribució de les aules a partir d’un passadís corredor permet un sistema modular flexible afavorint un possible canvi d’ús.  Alhora la seva disposició permetria una ampliació a CEIP de tres línies construint  a continuació de cada bloc d’aules sense interrompre ni un moment l’activitat usual de l’escola.

entitat organitzadora:

GISA

caracteristiques del concurs:

Concurs restringit

posició:

finalistes