CEIP Canet de Mar-2L

1r premi

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Andres Galarza

arq. tècnic:

AUDING

Aristides Pujalte

client:

GISA

empresa constructora:

Bruesa

situació:

Ronda Cal Ferrer. Canet de Mar

Barcelona

superfície:

3120 m2

pressupost:

4.081.342 €

projecte:

2005

execució:

2008

…….El projecte
A partir d’un terreny en pendent amb unes orientacions, entorn i vistes envejables, l’escola es disposa en dues ales que separen els usos docents i lúdics, quedant els accessos just a la ròtula dels de les ales.
Les 3 plantes de l’edifici es disposen paulatinament adaptant-se als 3 nivells del solar.
P0: gimnàs i pistes
P1: accessos, menjadors i infantil
P2: primària
A partir d’uns volums compactes en contacte amb el terreny d’obra vista negre, es disposen  uns volums mes transparents i lleugers tancats amb pannells de fibrociment disposant d’obertures segons les necessitats
Tota la construccio s’orienta a sud-est excepte sis aules de primària que es disposen perpendiculars a l’esquema principal i s’orienten a nord mitjançant dos patis semiinteriors que serveixen alhora de porxos per als dies plujosos.

entitat organitzadora:

GISA

caracteristiques del concurs:

Concurs restringit

posició:

1r premi