CEIP Canet de Mar-1L

1r premi

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Andrés Galarza

client:

GISA

situació:

Ronda Cal Ferrer. Canet de Mar. Barcelona

superfície:

2000 m2

pressupost:

2.150.000 €

projecte:

2003

IMPLANTACIÓ:
1. Plantejar un edifici en ‘L’ per tancar els dos costats més accessibles del solar i permetre els accessos directes des de l’exterior (primària –infantil – cap de setmana).
2. Permetre que el mateix edifici separi físicament el pati dels petits de la primària.
3. Per facilitat constructiva edifiquem la totalitat del programa a la zona plana del solar(circumferència) i deixar per a pati,bosc,jocs…la part topogràficament més complicada.
4. Regularitzar i ortogonalitzar la circumferència mitjançant els edificis,els patis i les pistes esportives.
DISTRIBUCIÓ:
1. Permetre el possible accés independent de l’àrea infantil (millor per a les sortides de la tarda).
2. Orientar a sud les aules infantils (sol pels petits) i a nord les aules generals de primària(uniformitat lumínica).
3. Reducció de fins a un 40% de la superfície de circulacions al col·locar usos als dos costats dels passadissos sense reduir la lluminositat d’aquests mitjançant patis o obertures cap al vestíbul..
4. Separar (amb la planta en ‘L’) la docència de l’esbarjo (menjador – gimnàs) per permetre la independència d’aquesta part el cap de setmana.

entitat organitzadora:

GISA

caracteristiques del concurs:

Concurs restringit

posició:

1r premi