CEIP i Escola Bressol Bailen

arquitecte:

Josep Vila

Elisabet Ferrer

Esteban Canosa

colaboradors:

PROINTEC

client:

BIMSA

situació:

C/Bailén 72

superfície:

9200 m2

pressupost:

8.820.000 €

projecte:

2011

Segons les característiques i orientació del solar, la proposta es basa en DUES PREMISSES:
1. Tallar tot el solar i edificacions en dos carrers:
- Carrer de unió i prolongació del carrer Ramis lateral a la plaça Lenon
- Carrer interior de l’escola que creua el vestíbul i uneix els carrers Bailen i Quevedo.
1. Concentrar la major superfície construïda sobre rasant alineada al carrer Bailen en 1 cos llarg i estret ” fent façana al mateix carrer Bailen i al pati interior de l’escola, aconseguint així el màxim de solar lliure per la col·locació de patis en planta baixa,pis i segona planta. i el màxim d’assoleiament d’aquests.
2. De la superposició d’aquests dos conceptes surt l’escola.

L’escola s’organitza segons l’edat dels usuaris.
La Planta Baixa absorbeix tots els usos imprescindibles per al seu bon funcionament:
- Escola Bressol .Orientada a Sud-Est per absorbir tot el sol dels matins.
- Menjador, cuina, gimnàs i vestidors (Elements independitzables el cap de setmana)
- Accés aparcament i accés aularis infantils. Tots ells situats a l’edifici mitgera.
La Planta Primera es destinarà a aules auxiliars, administració i aularis infantils.
Igualment, aquesta planta s’usarà com a patis d’esbarjo per a primària utilitzant les cobertes del gimnàs i el menjador.
Les Plantes Segona i Tercera es destinen a tot el programa d’aularis de les dues línees del Centre.
Tant L’accés a l’Escola Bressol com a Infantil es produeix pel passatge. El primer per la cantonada i el segon a mig passatge. Amb això s’evita una sortida directa carrer dels mes petits i afavoreix el seu control.
L’accés a l’escola es produeix pel carrer Bailén els dies lectius i pel carrer Quevedo per al cap de setmana. Així, tancant les portes del vestíbul, independitzem menjador, gimnàs i pistes.
El material de tancament escollit per aquest edifici és l’obra vista color fosc. Les seves característiques optimes en quant a cost, manteniment i durabilitat el fan un material idoni alhora per a ser utilitzat en centres escolars.