Showroom ZIMERIX

architect:

Elisabet Ferrer Josep Vila

client:

ZIMERIX, SL

situation:

C/. Nàpols 175. Barcelona

area:

140 m2

budget:

120.000 €

project:

2012

execution:

Pendent adjudicació