Pavelló d’exàmens de la JPT de Soria

1r premi

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Andres Galarza

client:

Dirección General de Tráfico

situació:

Golmayo- Soria

superfície:

350 m2

pressupost:

586.000 €

projecte:

2004

execució:

2005

L’edifici es disposa perpendicularment en un solar de pràcticament 200 metres de llarg per 60 d’amplada separant l’accés dels alumnes respecte a les pistes de pràctiques.
Una mínima edificabilitat del solar, (0.01m²/m² de solar) i la necessitat de complir amb un programa de 350 m² obligava a recuperar tota la superfície restant en planta soterrani.
La planta baixa s’eleva 1mt. Per sobre de la cota del terreny per ajudar a una millor visibilitat de les pràctiques i alhora evitar soterrar  massa la planta inferior.
Aquesta planta s’acaba de relacionar d’una forma natural amb l’exterior mitjançant la construcció d’un pati anglès de dimensions generoses que donarà llum, ventil.lació natural i alhora emfatitzarà l’accés a l’edifici .

entitat organitzadora:

Dirección General de Tráfico

caracteristiques del concurs:

Concurs restringit

posició:

1r premi