Magatzems per a les brigades municipals a Barberà

arquitecte:

Josep Vila

client:

Ajuntament de Barberà del Vallès

situació:

c/Circumval.lació- Barberà del Vallès

superfície:

1.600 m2

pressupost:

600.000 €

projecte:

2002

execució:

2003

L’edifici A partir d’un mur sinusoïdal se li adhereix la nau que alhora complirà funcions d’oficina.
La secció de l’edifici permet tenir una façana allargada on l’alçada no sobrepassa els 5m. i en canvi tenir suficient alçada lliure a la part posterior per col·locar altells si les necessitats espaials ho requereixen.
Situat en el ‘q’ final per poder controlar l’accés,la deixalleria i la bàscula hi situem les oficines i vestidors.