Edifici d’oficines i estudis orientals ADADE

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Andres Galarza

client:

Gestoria ADADE

situació:

C/.Larache nº8,  Amposta

superfície:

2420 m2

pressupost:

1.087.263 €

projecte:

2008

execució:

2010

La gestoria ADADE disposa actualment d’un edifici d’oficines ocupant el solar annexe al solar del projecte, així, amb el nou solar, obté la possibilitat d’augmentar d’una forma directa la superfície d’oficines unint el vell edifici amb el nou.
El solar, un rectangle de 17x40m,permet la possibilitat d’ocupar tota la planta baixa i a partir de la planta pis edificar 15m de fondària.
Amb aquestes premisses, es planteja una planta baixa perforada per uns patis que creuen el solar permetent il·luminar les oficines i alhora també la planta baixa del solar adjunt (velles oficines).
Les plantes superiors, es disposen com un volum independent, flotant de mitgera a mitgera que deixa obert on gran porxo d’accés tant a les oficines de la planta baixa (interior d’illa) com a les plantes superiors (oficines i habitatge).Aquestes plantes, quedaran igualment connectades amb les oficines actuals.
Les façanes, juguen amb una xarxa superficial metàl·lica formada per deployé de gran format plegades amb diferents ones i orientacions com si d’una cortina es tractes que permeti en un futur uniformar les façanes del nou edifici amb el vell d’una forma senzilla. El resultat final, degut al canvi de direcció d’obra a l’inici de la mateixa,deixa molt que desitjar i preferim no mostrar.